Oʻahu Vocabulary

Letʻs review the vocabulary from the story. After you have heard these words a few times each, you might want to try to write them down.

Nā ʻōlelo Pōkole, expressions

 • ʻaʻole pilikia – no problem
 • kekahi – another
 • e ō – yes (in reply)
 • e Lani – Hi, Lani
 • a ʻo ʻoe? – and as for you?
 • ʻaʻohe – none
 • kuʻu wahi hoa – my friend (sarcastically)
 • ka mua – the first one
 • ma luna ou – on top of you (one person)
 • naʻu – for me
 • nāu – for you
 • aia nō a – as soon as, once you . … .
 • ʻa ʻo ia! – thatʻs it! OK! let’s go!
 • au – me, I
 • i hea? – where
 • kāua – you and I (2 people)
 • pehea? – how is it?
[mepr-show if=”loggedin”] Disc 4, Track 5
[mepr-s3-audio src=”oleloonline/audio/topics/disc-4-05.m4a”] [/mepr-show] [mepr-show if=”loggedout”]

Please log in to activate the audio player.

[/mepr-show]

Nā Kikino, or noun-like words

 • he pae mauna – mountain range
 • he mea – a thing, a person, a thingy
 • he kapuaʻi – a foot (measurement, or foot)
 • he kanaka – a person
 • he kinolau – an alternate body form of a
 • he kukui – a candlenut tree, or the nut
 • he humuhumunukunukuʻāpuaʻa – a kind of fish, the Hawaiian state fish
 • he hala – a pandanus leaf
 • he makaʻāinana
 • he nalu – a wave
 • he hoaaloha – a friend
 • he wahine – a woman
 • he kāne – a man
 • he pāpāʻōlelo – a conversation
 • he kanuika – a sandwich
 • he hola – an hour
 • pō – nighttime, night
 • ka lā – daytime, day
 • ke kakahiaka – morning
 • ke awakea – midday
[mepr-show if=”loggedin”] Disc 4, Track 6
[mepr-s3-audio src=”oleloonline/audio/topics/disc-4-06.m4a”] [/mepr-show] [mepr-show if=”loggedout”]

Please log in to activate the audio player.

[/mepr-show]

Nā ʻAʻano, adverbs and adjectives

koke – quickly, soon
kiʻekiʻe – high in altitude; high up; tall
kolohe – naughty, micheivous
lokomaikaʻi – benevolent, kind, generous
nunui – very large, redup. of nui
kūpono – correct, right
pōloli – hungry
hapa – a half

[mepr-show if=”loggedin”] Disc 4, Track 7
[mepr-s3-audio src=”oleloonline/audio/topics/disc-4-07.m4a”] [/mepr-show] [mepr-show if=”loggedout”]

Please log in to activate the audio player.

[/mepr-show]

Nā Inoa, proper names

Koʻolau
Waiʻanae
Kaʻala
Kākuhihewa
Kamapuaʻa
Oʻahu
Konahuanui
Waimea

[mepr-show if=”loggedin”] Disc 4, Track 8
[mepr-s3-audio src=”oleloonline/audio/topics/disc-4-08.m4a”] [/mepr-show] [mepr-show if=”loggedout”]

Please log in to activate the audio player.

[/mepr-show]

Nā Hamani a me nā Hehele, action words

hoʻolohe – to listen
heʻenalu – to surf
nānā – to look
poʻi – to break, as a wave
hōʻike – to show, to teach
aʻo – to teach or learn
hoʻomaka – to start, to begin
kani – to sound, to make a sound

[mepr-show if=”loggedin”] Disc 4, Track 9
[mepr-s3-audio src=”oleloonline/audio/topics/disc-4-09.m4a”] [/mepr-show] [mepr-show if=”loggedout”]

Please log in to activate the audio player.

[/mepr-show]

Nā Huahelu

These are the numbers from one to plenty.

 • hoʻokahi – one
 • ʻelua – two
 • ʻekolu – three
 • ʻeha – four
 • ʻelima – five
 • ʻeono – six
 • ʻehiku – seven
 • ʻewalu – eight
 • ʻeiwa – nine
 • ʻumi – ten
 • ʻumikūmākahi – eleven
 • ʻumikūmālua – twelve
 • ʻumikūmākolu – thirteen
 • ʻumikūmāhā – fourteen
 • ʻumikūmālima – fifteen
 • ʻūmikūmāono – sixteen
 • ʻumikūmāhiku – seventeen
 • ʻūmikūmāwalu – eighteen
 • ʻumikūmāiwa – nineteen
 • ʻiwakālua – twenty

The following three are taken from English word from a hundred, thousand and million. Repeat after me.

 • haneli – hundred
 • kaukani – thousand
 • miliona – million
[mepr-show if=”loggedin”] Disc 4, Track 10
[mepr-s3-audio src=”oleloonline/audio/topics/disc-4-10.m4a”] [/mepr-show] [mepr-show if=”loggedout”]

Please log in to activate the audio player.

[/mepr-show]

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.


Pane mai

Send comments, corrections, or questions about this page to Kumu Kaliko.