“Aia me Niolopua”

Aia ʻo [name] me Niolopua

So-and-so is with Niolopua

Said about someone who is fast asleep. Niolopua is the god of sleep.

Review of Expressions Learned – Disc 2 through Disc 7

The following is a review of expressions from the vocabulary lists that we went over in each island.

No Hawaiʻi mai – From Hawaiʻi

 • I kēia manawa, e huakaʻi ana kākou – At this time, let us all take a trip
 • I kekahi manawa, e makemake ana nā keiki – At times, the children will want it (the subject “it” is implied, not stated)
 • Aia ke kanaka ma luna o ke kelepona! – The person is on top of the telephone!
 • Aia ma kahi o hoʻokahi miliona kanaka ma Oʻahu – There are about one million people on Oʻahu
 • E ʻōlelo ana ke kanaka, “Ua nani nā pua a pau” – The man was going to say “All of the flowers are beautiful”
 • Ua ʻike kāua i nā mokupuni like ʻole – You and I saw all kinds of different islands E heʻenalu ana ke koa ma laila – The warrior is going to surf there (at the place just mentioned)
 • No laila, aia nā pua ma ka hale küʻai ʻōmaʻomaʻo – So therefore, the flowers are at the green store

Please log in to activate the audio player.

No Maui Mai – from Maui

 • ʻŌlelo ka poʻe, “ʻo Maui nō ka ʻoi” – People say “Maui is the best”
 • I ka wā kahiko, e kaua ana ʻo Kamehameha me nā aliʻi o Maui – In ancient times, Kamehameha was fighting with the chiefs of Maui.
 • Ua nui ka ʻōlelo e pili ana i ka hana maikaʻi – There was much said about the good work
 • Aia ke kamaʻāina ma ka ʻaoʻao hikina, a aia ka malihini ma ka ʻaoʻao komohana – The resident is on the east side, and the visitor is on the west side
 • Ua holo ʻo Kimo e like me ka ʻelepani nui ʻāhinahina – Kimo ran like the big grey elephant
 • Ua kū nā kāne, no ka mea, ua hele mai ka wahine – The men stood up becuase the lady came walking in

Please log in to activate the audio player.

No Oʻahu mai – from Oʻahu

 • “E Lani” “E ō” “Pehea ʻoe?” – “O Lani” “Yes?” “How are you doing?”
 • E hele ana au i ka hale mua – I will go to the first house
 • I hea ka hale kūʻai nui loa? – Where is the biggest store?
 • Aia nō a pau ka hana, a laila, e holoholo koke ana au i Hilo – As soon as the work is finished, then I will quickly go for a ride to Hilo

Please log in to activate the audio player.

No Kauaʻi mai – from Kauaʻi

 • Aia kekahi hale nani maoli nō i mua pono o ka uapo – There is a truly beautiful house directly in front of the bridge
 • Ua ʻōlelo ʻo Kimo a me Leialoha kekahi i kekahi – Kimo and Leialoha spoke with each other
 • ʻOiai he malihini au, no hea mai ʻo Pele? – Since I am a tourist, where is Pele?
 • Inā ua hele ʻoe i Kauaʻi, inā ua hauʻoli au – If you had gone to Kauaʻi, I would have been happy
 • Inā ua pau ka hana ma mua o ka hola ʻelima, inā ua nui paha ke kālā ma hope mai – If the work had been done before five o’clock, there would have perhaps been a lot of money afterwards.
 • Makemake ʻo ia i kekahi mau pua nani nāna – She wants some beautiful flowers for herself

Please log in to activate the audio player.

No Molokaʻi a me Lānaʻi mai – from Molokaʻi and Lānaʻi

 • A hiki i kēia lā, ʻaʻole hauʻoli ʻo Kimo – Until this very day, Kimo is not happy
 • ʻAʻole loa e hele hoʻokahi ke keiki i ka hale kūʻai nui! – No way should the child go alone to the big store!
 • E holoholo ana kākou a puni ka mokupuni ma Malaki – We are all going to travel around the island in March
 • E hoʻomaopopo ana nā kānaka a pau i kāna i hana ai – All of the people are going to remember what she did.
 • Ua mālie loa ke kai no kekahi wā, a laila, ua nui hou mai nā nalu – The sea was very calm for a short time, and then the waves got bigger again
 • He aliʻi nui ʻo Kamehameha ma Hawaiʻi i ka wā kahiko, a he nui kona aloha ʻia a hiki i kēia lā – Kamehameha was a great chief of Hawaiʻi in the ancient times, and he is greatly loved even today

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Using “i” for Destination

How to indicate a destination of travel using “i” to. Now that we have learned how to say things like: We are going to travel; We went for a ride; You are going to surf and so on. Letʻs learn how to add a destination for the direction of travel. We will use the marker “i”, which is a letter I in English before the place. Letʻs say the word “i” together. Mākaukau, “i”.

If a destination is a name, like Hilo or Kailua, then we just say the place name straight after “i”. For example, “i Hilo” to Hilo; or “i Kailua” to Kailua.

If however, the destination is a thing like: the house or the store or the people, then we would say “i” followed by the place: ” i ka hale” to the house; “i ka halekūʻai” to the store”; or “i nā kuahiwi” to the mountains.

Listen carefully to hear the last part of each phrase which will start with our new “i” marker and then the destination. Repeat after me. Hoʻomākaukau!

 • E huakaʻi ana kākou i Hilo. – We are going to travel to Hilo.
 • E huakaʻi ana kākou i ka nahele. – We are going to travel to the forest.
 • E huakaʻi ana kākou i nā kuahiwi. – We are going to travel to the mountains.
 • E holoholo ana nā wāhine i Kailua. – The women are going to go for a ride to Kailua.
 • E holoholo ana ke kāne i ka nahele. – The man is going to travel to the forest.
 • E holoholo ana ke kanaka i nā wahi a pau. The person is going to go for a ride everywhere.

Please log in to activate the audio player.

E unuhi mai. Are you ready to try translating? You are going to say: E huakaʻi ana kākou – We are all going to travel and then add the destination that I give you.

Here is an example. I say “to Hilo” and you say “E huakaʻi ana kākou i Hilo.” After a short pause, I will give you the correct answer. Hoʻomākaukau!

 • to Hilo – E huakaʻi ana kākou i Hilo.
 • to Waiʻanae – E huakaʻi ana kākou i Waiʻanae.
 • to the forest – E huakaʻi ana kākou i ka nahele.
 • to the mountains – E huakaʻi ana kākou i nā kuahiwi.

Please log in to activate the audio player.

Now letʻs try the same style of exercise but this time you use: E holoholo ana ke kanaka. Meaning: The person is going to go for a ride. Hoʻomākaukau!

 • to Kailua – E holoholo ana ke kanaka i Kailua.
 • to the house – E holoholo ana ke kanaka i ka hale.
 • to the airport – E holoholo ana ke kanaka i ke kahua mokulele.
 • to the waves – E holoholo ana ke kanaka i nā nalu.
 • to the sea – E holoholo ana ke kanaka i ke kai.

Please log in to activate the audio player.

Ua maikaʻi loa ka holomua o kēia huakaʻi i nā mokupuni o Hawaiʻi. I kēia manawa, i Kauaʻi ana kākou no ke aʻo hou i ka ʻōlelo Hawaiʻi.

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Introducing Plural Article “Nā”

Now let’s try some more of this type of sentence, using some more of the vocabulary words from this lesson. As well as using “ka” and “ke” for “the” -which is the singular form- we will also use “nā”, which is the plural form. Listen several times until you become comfortable saying these phrases, and then go on to the next part of the lesson, where you will translate from English into Hawaiian.

 • E holo ana ke kanaka – the person will run
 • E holo ana nā kānaka – the people will run
 • E kū ana ke koa – the warrior will stand
 • E kū ana nā koa – the warriors will stand
 • E hoʻoholo ana ke aupuni – the government will decide
 • E hoʻoholo ana nā aupuni – the governments will decide
 • E ʻoluʻolu ana ka mokulele – the plane will be comfortable
 • E ʻoluʻolu ana nā mokulele – the planes will be comfortable
 • E paʻakikī ana ka moʻolelo – the story is going to be hard
 • E paʻakikī ana nā moʻolelo – the stories are going to be hard
 • E pololei ana ka ʻōlelo – the word will be correct
 • E pololei ana nā ʻōlelo – the words will be correct

Please log in to activate the audio player.

E unuhi mai. Translate from English to Hawaiian. Pretend you are saying these phrases to someone as part of a conversation, so just relax and don’t be afraid to miss out a few words here and there at first. After some time practicing, you’ll be right on every time! Hoʻomākaukau!

The person will run – E holo ana ke kanaka
The people will run – E holo ana nā kānaka
The warrior will stand – E kü ana ke koa
E kū ana nā koa – the warriors will stand
The government will decide – E hoʻoholo ana ke aupuni
The governments will decide – E hoʻoholo ana nā aupuni
The plane will be comfortable – E ʻoluʻolu ana ka mokulele
The planes will be comfortable – E ʻoluʻolu ana nā mokulele
The story is going to be hard – E paʻakikï ana ka moʻolelo
The stories are going to be hard – E paʻakikī ana nā moʻolelo
The word will be correct – E pololei ana ka ʻölelo
The words will be correct – E pololei ana nā ʻōlelo

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Quiz For Lānaʻi Island

In this section, you will have a chance to test your comprehension of the stories from each section of this program. If you have heard the stories enough to start memorizing pieces, then you should have an easy time with this quiz; just listen for the response that sounds “correct” to your ear. There will either be three or four responses possible, and each one is labeled with an alphabet letter, ʻĀ, ʻĒ, ʻĪ, ʻŌ, and so on. Choose the correct letter, say it out loud, and then listen to see if you got it right! Hoʻomākaukau!

Maikaʻi nō!

No ka moʻolelo Lānaʻi mai

 1. He aha ʻo Lānaʻihale?
 • A. He mokupuni
 • E. He mokulele
 • I. He kuahiwi
 • O. He kualono

Please log in to activate the audio player.

2. I ka wā kahiko loa, ua noho ke aha ma Lānaʻi?

 • A. Nā ʻuhane
 • E. Nā ʻelepani
 • I. Nā halakahiki
 • O. Nā hokele

Please log in to activate the audio player.

3. Ua hoʻouna ke aliʻi o Maui i ke aha i Lānaʻi?

 • A. I ke aliʻi wahine
 • E. I ke keikāne
 • I. I ka ʻuhane ino
 • O. I ka ipo

Please log in to activate the audio player.

4. ʻO wai ka inoa o ke kanaka i kūʻai i ka mokupuni o ka makahiki 1922?

 • A. ʻO Dole
 • E. ʻO Murdock
 • I. ʻO Puʻupehe
 • O. ʻO Makakehau

Please log in to activate the audio player.

5. ʻEhia kanaka e noho nei ma Lānaʻi?

 • A. Ma kahi o ka 3,000
 • E. Ma kahi o ka 2,000
 • I. Ma kahi o ka 1,000
 • O. Ma kahi o ka 10,000

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Quiz for Molokaʻi Island

In this section, you will have a chance to test your comprehension of the stories from each section of this program. If you have heard the stories enough to start memorizing pieces, then you should have an easy time with this quiz; just listen for the response that sounds “correct” to your ear. There will either be three or four responses possible, and each one is labeled with an alphabet letter, ʻā, ʻē, ʻī, ʻō, and so on. Choose the correct letter, say it out loud, and then listen to see if you got it right! Hoʻomākaukau!

No ka moʻolelo Molokaʻi mai

 1. He aha ka ʻōlelo kaulana no Molokaʻi?
 • A. “ ʻO Molokaʻi nui ʻāhinahina.”
 • E. “ ʻO Molokaʻi nui Kamakou.”
 • I. “ ʻO Molokaʻi nui a Hina.”
 • O. “ ʻO Molokaʻi nui a Wākea.”

Please log in to activate the audio player.

2. ʻO wai ka inoa o ka wailele lōʻihi loa?

 • A. ʻO Kamakou.
 • E. ʻO Maunaloa.
 • I. ʻO Kahiwa.
 • O. ʻO Lanikāula.

Please log in to activate the audio player.

3. Aia kekahi mau kahua pipi ma ka ʻaoʻao hea?

 • A. Ma ka ʻaoʻao komohana.
 • E. Ma ka ʻaoʻao o luna.
 • I. Ma ka ʻaoʻao hikina.
 • O. Ma ka ʻaoʻao o lalo.

Please log in to activate the audio player.

4. ʻEhia makahiki aku nei i ola ai ʻo Lanikāula?

 • A. Ma kahi o ka 400 makahiki aku nei.
 • E. Ma kahi o ka 500 makahiki aku nei.
 • I. Ma kahi o ka 600 makahiki aku nei.
 • O. Ma kahi o ka 700 makahiki aku nei.

Please log in to activate the audio player.

5. He aha ke ʻano o ka noho ʻana ma Molokaʻi i kēia mau lā?

 • A. He lōlō.
 • E. He lōʻihi.
 • I. He akamai.
 • O. He mālie.

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Quiz For the Kauaʻi Island

In this section, you will have a chance to test your comprehension of the stories from each section of this program. If you have heard the stories enough to start memorizing pieces, then you should have an easy time with this quiz; just listen for the response that sounds “correct” to your ear. There will either be three or four responses possible, and each one is labeled with an alphabet letter, ʻā, ʻē, ʻī, ʻō, and so on. Choose the correct letter, say it out loud, and then listen to see if you got it right! Hoʻomākaukau!

Maikaʻi nō!

No ka moʻolelo Kauaʻi mai

 1. He aha ʻo Lohiʻau?
 • A. He mokupuni.
 • E. He aliʻi kāne.
 • I. He wahine ikaika.
 • O. He ʻuhane.

Please log in to activate the audio player.

2. Ua lohe ʻo Pele i kekahi mea ma kona moeʻuhane. He aha ia?

 • A. He manu.
 • E. He kaʻa.
 • I. He puaʻa.
 • O. He pahu.

Please log in to activate the audio player.

3. Ua make ʻo Lohiʻau i ke aha?

 • A. I ka honi a Hiʻiaka.
 • E. I ka moʻo ma ka pali.
 • I. I ke aloha nui iā Pele.
 • O. I ka meaʻai ʻino.

Please log in to activate the audio player.

4. No hea mai ʻo Hiʻiaka?

 • A. No Waimea.
 • E. No Kïlauea.
 • I. No Panaʻewa.
 • O. No Hāʻena.

Please log in to activate the audio player.

5. No ke aha i pau ai ka nahele iā Pele?

 • A. Ua lili ʻo Pele.
 • E. Ua moe ʻo Pele.
 • I. Ua kaumaha ʻo Pele.
 • O. Ua pökole ʻo Pele.

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Quiz for the Oʻahu Island

In this section, you will have a chance to test your comprehension of the stories from each section of this program. If you have heard the stories enough to start memorizing pieces, then you should have an easy time with this quiz; just listen for the response that sounds “correct” to your ear. There will either be three or four responses possible, and each one is labeled with an alphabet letter, ʻĀ, ʻĒ, ʻĪ, ʻŌ, and so on. Choose the correct letter, say it out loud, and then listen to see if you got it right! Hoʻomākaukau!

No ka moʻolelo Oʻahu mai

 1. ʻO wai ka inoa o ke aliʻi kaulana no Oʻahu?
 • A. ʻO Kākuhihewa.
 • E. ʻO Kila.
 • I. ʻO Kamehameha.
 • O. ʻO Kaʻala.

Please log in to activate the audio player.

2. ʻEhia kapuaʻi ke kiʻekiʻe o Kaʻala?

 • A. ʻUmi.
 • E. Ma kahi o ʻelua kaukani.
 • I. Ma kahi o ʻehā kaukani.
 • O. Ma kahi o ʻumi kaukani.

Please log in to activate the audio player.

3. He aha ke ʻano o Kākuhihewa?

 • A. He hana ʻino.
 • E. He lokomaikaʻi.
 • I. He loko iʻa.
 • O. He huli kanawika.

Please log in to activate the audio player.

4. Ua makemake ʻo Lani a me Kila e hana i ke aha?

 • A. E heʻenalu.
 • E. E holoholo.
 • I. E hoʻomaka.
 • O. E hoʻopupule.

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Quiz for the Maui Island

In this section, you will have a chance to test your comprehension of the stories from each section of this program. If you have heard the stories enough to start memorizing pieces, then you should have an easy time with this quiz; just listen for the response that sounds “correct” to your ear. There will either be three or four responses possible, and each one is labeled with an alphabet letter, ʻā, ʻĒ, Ī, ʻō, and so on. Choose the correct letter, say it out loud, and then listen to see if you got it right! Hoʻomākaukau!

No ka moʻolelo Maui mai

 1. He aha ka ʻōlelo kaulana no Maui. ʻO ia ʻo…
 • A. …“ ʻO Maui nō ka poi.”
 • E. …“ ʻO Maui ka moku o Keawe.”
 • I. …“ ʻO Maui nō ka ʻoi.”
 • O. …“ ʻO Maui Kupaianaha.”

Please log in to activate the audio player.

2. ʻO wai ka inoa o ke kuahiwi nui loa ma Maui?

 • A. ʻO Lahaina.
 • E. ʻO Haleakalā
 • I. ʻO Haleokamoa.
 • O. ʻO Kapalua.

Please log in to activate the audio player.

I ka wā kahiko, ua makemake nā kānaka ʻō koholā e pāʻina a inu lama me…

 • A. …nā mikionali.
 • E. …nā wāhine.
 • I. … Kamehameha.
 • O. …nā koholā.

Please log in to activate the audio player.

4. Inā heʻenalu ke kanaka, heʻe ʻo ia…

 • A. …ma lalo o ke kai.
 • E. …ma loko o ke kai.
 • I. …ma hope o ke kai.
 • O. …ma luna o ke kai.

Please log in to activate the audio player.

5. Aia i hea ke kahua mokulele nui loa ʻo Maui…

 • A. ma Launiupoko
 • E. ma Kahului
 • I. ma Hoʻokipa
 • O. ma Lahaina

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Quiz for Hawaʻi Island

In this section, you will have a chance to test your comprehension of the stories from each section of this program. If you have heard the stories enough to start memorizing pieces, then you should have an easy time with this quiz; just listen for the response that sounds “correct” to your ear. There will either be three or four responses possible, and each one is labeled with an alphabet letter, ʻĀ, ʻĒ, ʻĪ, ʻŌ, and so on. Choose the correct letter, say it out loud, and then listen to see if you got it right! Hoʻomākaukau!

No ka moʻolelo Hawaiʻi mai

 1. O kekahi inoa o ka mokupuni ʻo Hawaiʻi, ʻo ia ʻo…
 • A. …Ka moku o Lili
 • E. …Ka moku o Naue
 • I. …Ka moku o Keawe
 • O. …Ka moku o Kealoha

Please log in to activate the audio player.

2. ʻO Hawaiʻi ka mokupuni…

 • A. …nui loa o nā mokupuni a pau
 • E. …liʻiliʻi loa o nā mokupuni a pau
 • I. …kolohe loa o nā mokupuni a pau

Please log in to activate the audio player.

3. ʻO wai ka inoa o ka lua o Pele e noho ana?

 • A. ʻO Halekaʻikena
 • E. ʻO Haleokalua
 • I. ʻO Haleʻelepaninui
 • O. ʻO Halemaʻumaʻu

Please log in to activate the audio player.

4. ʻO wai ka inoa o ke akua wahine e noho ana ma Mauna Kea?

 • A. ʻO Peleioholani
 • E. ʻO Pelekunu
 • I. ʻO Poliʻahu
 • O. ʻO Polinanahu

Please log in to activate the audio player.

5. Pehea ke kiʻekiʻe o Mauna Kea mai lalo a hiki i kona wēkiu?

 • A. Kanahā-kümā-lima kaukani kapuaʻi
 • E. Kanakolu-kümā-kahi kaukani kapuaʻi
 • I. Kanakolu kaukani ʻekahi kapuaʻi

Please log in to activate the audio player.

Audio not available for the questions below.

6. ʻO wai ka inoa o ke aliʻi kïlou moku o Hawaiʻi o ka wā kahiko?

 • A. ʻO Kamahamaha
 • E. ʻO Kapualenalena
 • I. ʻO Kamehameha
 • O. ʻO Kahemahema

7. Makemake nui nā malihini e holoholo i hea?

 • A. I Hilo
 • E. I Hāmākua
 • I. I Kohala
 • O. I Kona

8. Aia i hea ke kahua mokulele nui o ka mokupuni ʻo Hawaiʻi?

 • A. Aia i Kohala
 • E. Aia i Pahala
 • I. Aia i Hilo
 • O. Aia i Pāʻauilo

9. No ke kumu hea mai ka pua lehua?

 • A. Ke kumu ʻālani
 • E. Ke kumu ʻöhiʻa
 • I. Ke kumu koa
 • O. Ke kumu kukui

10. He aha ka waihoʻoluʻu o ka pua lehua?

 • A. He lenalena
 • E. He ʻömaʻomʻao
 • I. He ʻulaʻula
 • O. He uliuli

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Yes/No Question Intonation

To ask a question in Hawaiian is relatively simple. In fact, you already know the wording, since it is the same as that of a statement, but it is only the intonation that has to change. Listen to the following two examples. The first is the statement, which you already know, and the second is the question:

(In the following lesson, I will use the Spanish-style upside-down question mark as a reminder to say the ensuing phrase with a questioning intonation. Normally in Hawaiian, we wouldn’t write this way.)

 • E hele ana ʻoe i Kailua – You will go to Kailua
 • ¿E hele ana ʻoe i Kailua? – Are you going to go to Kailua?

What makes the Hawaiian especially nice is the fact that you don’t need to change any of the wording; only the intonation of your voice changes. And if you already familiar with local “Pidgin” English from Hawaiʻi, then you will already know how the question intonation should sound, since it is used in Pidgin also.

Let’s get to practicing some questions. I’ll say the sentence first as a statement, and then you say it as a question. Following a short break, I’ll give the correct response, so you can check yourself. Hoʻomākaukau!

 • E hana ana ʻoe. – ¿E hana ana ʻoe?
 • E hana ana ʻoe ma ka hola ʻewalu. – ¿E hana ana ʻoe ma ka hola ʻewalu?
 • Nui nā kānaka! – ¿Nui nā kānaka?
 • Nui nā kānaka ma ke kahua mokulele! – ¿Nui nā kānaka ma ke kahua mokulele?
 • Ua holo ʻo Pele i Kauaʻi. – ¿Ua holo ʻo Pele i Kauaʻi?
 • Ua holo ʻo Pele i Kauaʻi e kiʻi iā Lohiʻau. – ¿Ua holo ʻo Pele i Kauaʻi e kiʻi iā Lohiʻau?
 • E ʻōlelo ke keiki i ke kakahiaka nui. – ¿E ʻōlelo ke keiki i ke kakahiaka nui?

ʻAe! Ua pau ka hana no ka manawa. No laila, e hoʻomau aku kākou i kekahi mea hou.

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Moving Parts of a Sentence Around

It is possible to move pieces of some sentences around, since each piece acts as its own individual unit (called a “poke” in Hawaiian), in somewhat the same way that childrens’ building blocks can be put together in many different ways. Listen and Repeat! Hoʻomākaukau!

 • E hele ana au i ke kahua mokulele i ka hola ʻelima – I will go to the airport at 5 o’clock.
 • I ka hola ʻelima, e hele ana au i ke kahua mokulele – At 5 o’clock, I will go to the airport.
 • E ʻai ana kākou i ka hola ʻeono, a laila, e haʻalele koke ana – We are all going to eat at six o’clock, and then we are going to quickly leave.
 • I ka hola ʻeono, e ʻai ana kākou. A laila, e haʻalele koke ana – At 6 o’clock, we are all going to eat. Then, we will quickly leave.
 • I ke kakahiaka, ala au a hana au i ka haʻawina – In the morning, I awake and work on my lessons.
 • Ala au i ke kakahiaka, a hana au i ka haʻawina – I awake in the morning, and I work on my lessons.
 • E nui ana nā malihini e lele mai ana i Hawaiʻi nei ma ʻApelila, Mei, Iune, a me ʻIulai. – there are going to be many tourists flying to Hawaiʻi here in April, May, June, and July,

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.