Making the Subject of the Sentence an Inoa (name)

Making the subject of a sentence an inoa, or name.

We have already learned how to use “kākou” as a subject, as well as any common noun, like “ka malihini” or “nā kānaka”. Now we shall learn how to use an inoa, or name, as a subject in a sentence. To do so, we simply use the name after the action part of the sentence, and add “ʻo” to indicate to the listener that a name is coming up. E hoʻolohe mai. Listen:

Using kākou (all of us) as the subject:
E mālie ana kākou – We will all be calm Using nā malihini (the visitors):
E hele ana nā malihini – The visitors will be calm
E mālie ana ʻo Hilo – Hilo will be calm

If you hear the example name “Kimo” used in any of the upcoming lessons, you can substitute the name of any person you choose in its place just for practice. Hoʻomākaukau!

Please log in to activate the audio player.

 • E kaulana loa ana ʻo Māui – Māui will become very famous
 • E ulu nui ana ʻo Kimo – Kimo will grow large
 • E ʻoluʻolu ana ʻo Ukumehame – Ukumehame valley will be comfortable
 • E mālie maikaʻi ana ʻo Molokini – Molokini islet will be nice and calm
 • E holo loa ana ʻo Kimo – Kimo will run all the way
 • E hoʻoholo ana ʻo Māui – Māui will decide
 • E pololei ana ʻo Kimo – Kimo will be correct

Please log in to activate the audio player.

E unuhi mai. Do your best to translate the following into Hawaiian. Hoʻomākaukau!

 • Māui will become very famous – E kaulana loa ana ʻo Māui
 • Kimo will grow large – E ulu nui ana ʻo Kimo
 • Ukumehame valley will be comfortable – E ʻoluʻolu ana ʻo Ukumehame
 • Molokini islet will be nice and calm – E mālie maikaʻi ana ʻo Molokini
 • Kimo will run all the way – E holo loa ana ʻo Kimo
 • Māui will decide – E hoʻoholo ana ʻo Māui
 • Kimo will be correct – E pololei ana ʻo Kimo

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Sentence Subject Using Kikino (Common Nouns)

While on Hawaiʻi island, we learned how to make an action occur in the future with e-ana, and the subject was either “kākou”, all of us, or “kāua” you and I. Now let’s learn how to use a kikino, or common noun, as a subject. The sentence order is the same as before, but the subject will have either “ka” or “ke” before it to mean “the” something. E hoʻolohe mai; listen:

Here’s what we already know:

E huakaʻi ana kākou = we will all travel;
“e huakaʻi ana” means “will travel”;
“kākou” means “all of us”.
E huakaʻi ana kākou.

And here’s our new lesson with our new subject:

E huakaʻi ana ka malihini = the visitor will travel.
“E huakaʻi ana” means “will travel”;
“ka malihini” means “the visitor”.
E huakaʻi ana ka malihini.

To practice, the action will stay the same, and the subject will change. Repeat after me. Hoʻomākaukau!

E ʻōlelo ana ke kanaka – the person will speak
E ʻōlelo ana ke koa – the warrior will speak
E ʻōlelo ana ke kupua – the demigod will speak
E ʻōlelo aka ka mikionali – the missionary will speak

Please log in to activate the audio player.

E unuhi mai. Translate the following. Hoʻomākaukau!

 • The person will speak – E ʻōlelo ana ke kanaka
 • The warrior will speak – E ʻōlelo ana ke koa
 • The demigod will speak – E ʻōlelo ana ke kupua
 • The missionary will speak – E ʻōlelo aka ka mikionali
 • The visitor will go surfing – E heʻenalu ana ka malihini

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Maui Vocabulary

After you have heard these words a few times each, you might want to try to write them down. You should also listen to this section enough so that when you hear the Hawaiian word or words, say the English translation to yourself during the break. Then listen to find out if you got it right.

Letʻs review the vocabulary from this story. Learning all of these vocabulary words is very important, as it is by stringing them together, like separated flowers, that you can make a complete sentence – the completed lei.

Nā ʻōlelo Pōkole, expressions

 • ʻO Maui nō ka ʻoi – Maui is the best
 • i ka wā kahiko – during the ancient times
 • e pili ana – about, connected with, concerning
 • ka ʻaoʻao hikina – the eastern side
 • ka ʻaoʻao komohana – the western side
 • e like me – like
 • mā – when used after a name, it means that person or place and others associated or in the same area.
 • no ka mea – because
 • nā – the (plural) (remember this from disc 1)

Please log in to activate the audio player.

Nā ʻaʻano: Adverbs and Adjectives

 • ikaika – strong
 • hou – new; again
 • paʻakikī – difficult
 • pololei – correct
 • ʻoluʻolu – kind; nice; comfortable

Please log in to activate the audio player.

Nā Inoa: Proper Names

 • Maui – the name of the island
 • Māui – the name of the demigod who, who slowed the sun over Maui island.
 • Haleakalā – the tall mountain dominating the eastern side of the island
 • Pākīpika – Pacific as in Pacific Ocean
 • ʻĀlaka – Alaska
 • Molokini – the crater in the sea a little ways off Maui from Maʻalaea

Here are some place names from around Maui. Repeat after me.

 • Lahaina
 • Kāʻanapali
 • Honokōwai
 • Kahana
 • Nāpili
 • Kapalua
 • ʻĪao
 • Hanakaʻōʻō
 • Launiupoko
 • Honolua
 • Hoʻokipa
 • Haʻikū
 • Kahului
 • Maʻalaea
 • Ukumehame

Please log in to activate the audio player.

Nā Hamani a me nā Hehele: action words

 • huli – to look for
 • ʻōlelo – to speak
 • kū – to stand
 • hoʻomālie – to make mālie or calm
 • kaua – to fight as in battle
 • holo – to run of a person or animal; or to sail as a boat
 • hele – to walk; to go somewhere
 • luʻu kai – to dive in the sea
 • hoʻoholo – to decide to do something
 • hoʻonoho – to sit something in place; to make something to stay
 • lanakila – to win over someone else
 • ʻō koholā – to spear whales
 • makemake – to wish for or want
 • heʻenalu – to surf

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Maui Story

Aloha kākou. Ua hiki mai kākou i Maui! ʻŌlelo ʻia, “ʻO Maui nō ka ʻoi”, a no laila, e huli kākou i ke kumu o ia ʻōlelo.

ʻO Haleakalā ka inoa o ke kuahiwi nui ma ka ʻaoʻao hikina o ka mokupuni. I ka wā kahiko loa, ua kū ʻo Māui ke kupua ma luna o Haleakalā a hoʻomālie ʻo ia i ka ʻauina o ka lā i ka lewa. He kupua ikaika loa ʻo Māui, a he nui nā moʻolelo e pili ana iā ia ma ka Pākīpika nei.

Aia ma ka ʻaoʻao komohana o ka mokupuni kekahi mau kuahiwi kahiko loa. A he nui nā wahi kaulana i nā malihini, e like me Lahaina, Kaʻanapali, Honokōwai, Kahana, Nāpili, a me Kapalua mā.

Ua hiki mai ʻo Kamehameha i Maui ma kahi o ka makahiki 1792, a ua kaua nui nā koa Hawaiʻi me nā koa o Maui, a ua lanalika ʻo Kamehameha mā i ke kaua ʻo Ke Pani Wai o ʻīao. Ma hope mai, hoʻoholo ʻo Kamehameha e hoʻonoho i ke Aupuni i Lahaina, ke kapikala hou o nā mokupuni a pau. Ma laila nō ke kapikala a hiki i ka makahiki 1843.

Ua kaulana ʻo Maui i ia manawa i nā kānaka ʻō koholā ma luna o nā moku haole ʻō koholā. ʻAʻole i makemake nā mikionali iā lākou, no ka mea, ua makemake nui nā kānaka ʻō koholā e inu lama a e paʻina nui i nā manawa a pau me nā wāhine o Maui. No laila, ua nui ka hukihuki i waena o lākou a pau.

I kēia mau lā, ua pau ka hana ʻino i nā koholā. Ma ka mahina ʻo Nowemapa, hōʻea mai nā koholā mai ʻAlaka mai, a noho ma nā kai o Maui mā a hiki i ʻApelila. Inā paha e luʻu ke kanaka i ke kai ma ka ʻaoʻao komohana o Maui, ma Hanakaʻōʻō paha, he hiki ke lohe ʻia nā leo koholā! Kupaianaha!

Aia pū hoʻi ma Maui nā honu a me nā naiʻa, a me nā iʻa like ʻole pū kekahi. No laila, he hana nanea maoli ka luʻu kai ma Maui. A inā ʻaʻole ʻoe makemake e luʻu i loko o ke kai, hiki ke heʻe ma luna pono! ʻO ka heʻenalu kekahi hana maikaʻi ma Launiupoko, Honolua, a me Hoʻokipa mā.

He paʻakikī ka puana pololei ʻana i kekahi o nā inoa wahi o Maui. Eia ka inoa a me kekahi ʻikepili no kekahi mau wahi. ʻO Haʻikū: he wahi mālie, ʻoluʻolu nā kānaka, a nui ka hana mahiʻai o laila. ʻO Kahului: he kūlanakauhale nui, a aia ke kahua mokulele ma laila. ʻO Maʻalaea: ma laila nā moku a me nā waʻa a me ka uapo; holo nā malihini mai Maʻalaea i Molokini no ka luʻu kai. A ʻo Ukumehame, he awāwa nui ma ka ʻaoʻao komohana, a ua kaulana i na makani mai uka.

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

The Future Tense

The words kākou and kāua meaning us. Think for a moment about the wor “us” in this English question. Do you think they like us? Who is “us” in that sentence? In Hawaiian there are several ways of saying “us” and you choose the correct one depending on whether or not you the listener are included in the group. We say kākou to mean all of us; three or more people including you, “kākou.” And we say , “kāua” when we mean “you and I” two people only, “kāua”.

Do you remember at the start of the story for this chapter? We said, “aloha kākou”, we will greeting everyone at once aloha from us to you, from us to everyone else and from all of you to us as well. That is kākou. Now if i was on the telephone and I wanted to say “aloha” to you on the other end then I would just say “aloha kāua” aloha to you and I.

To indicate that an action will occur in the future, wrap the action word with “e-ana”. The action word itself does not change. Then, add who is doing the action right afterwards; in the following exercise, it will be “kākou”, all of us, you included. Repeat after me. Hoʻomākaukau!

Please log in to activate the audio player.

 • E huakaʻi ana kākou – we are all going to travel
 • E noho ana kākou – we are all going to sit
 • E nānā ana kākou – we are all going to look
 • E ʻike ana kākou – we are all going to see
 • E makemake ana kākou – we are all going to want
 • E holoholo ana kākou – we are all going to go for a ride

Please log in to activate the audio player.

E unuhi mai. Are you ready to try translating? Hoʻomākaukau!

 • We are all going to travel – E huakaʻi ana kākou
 • We are all going to sit – E noho ana kākou
 • We are all going to look – E nānā ana kākou
 • We are all going to see – E ʻike ana kākou
 • We are all going to want – E makemake ana kākou
 • We are all going to go for a ride – E holoholo ana kākou

Please log in to activate the audio player.

Now let’s try to add some ʻaʻano into the sentences to further describe the action. We will also change the subject to “kāua”, you and I. Sometimes, we will use an ʻaʻano alone if we want the state or description to occur in the future. Hoʻomākaukau!

 • E huakaʻi nui ana kākou – we are all going to travel a lot
 • E noho mālie ana kākou – we are all going to sit calmly
 • E nānā maikaʻi ana kākou – we are all going to look properly
 • E huikau ana kākou – we are all going to be confused
 • E makemake nui ana kākou – we are all going to want a lot
 • E maikaʻi ana kākou – we are all going to become better
 • E kaulana loa ana kākou! – we are all going to become famous!

Please log in to activate the audio player.

E unuhi mai. Translate the following. Hoʻomākaukau!

 • We are all going to travel a lot – E huakaʻi nui ana kākou
 • We are all going to sit calmly – E noho mālie ana kākou
 • We are all going to look properly – E nānā maikaʻi ana kākou
 • We are all going to be confused – E huikau ana kākou
 • We are all going to want a lot – E makemake nui ana kākou
 • We are all going to become better – E maikaʻi ana kākou
 • We are all going to become famous – E kaulana loa ana kākou!

Please log in to activate the audio player.

Hulo! Ua pau ka huakaʻi i ka mokopuni o Hawaiʻi. I kēia manawa, e hohoholo ana kākou i Maui. Hoʻomākaukau!

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Combining Kikino and ʻAʻano to Describe Objects

Let’s practice putting some simple phrases together. We’ll only try to change one word at a time to make it easy. Repeat each word or phrase after me. Are you ready? Hoʻomākaukau!

 • He mokupuni = an island;
 • nui = large. He mokupuni nui = a large island

Please log in to activate the audio player.

Notice that in Hawaiian, the item we are going to describe comes first, since it is the most important thing, and then the describing word comes after. In English we say “a large island” but in Hawaiian we say “an island large”. Let’s try that first one again.

 • He mokupuni = an island;
 • nui = large. He mokupuni nui = a large island

Please log in to activate the audio player.

OK. Now remember that the mokupuni is our main word. You will hear ʻaʻano words from now on.

nui = large; he mokupuni nui = a large island
kaulana = famous; he mokupuni kaulana = a famous island
kahiko = ancient; he mokupuni kahiko = an ancient island
nani = beautiful; he mokupuni nani = a beautiful island
uluwehiwehi = verdant; he mokupuni uluwehiwehi = a verdant island mālie = calm, tranquil; he mokupuni mālie = a tranquil island

Please log in to activate the audio player.

Now it’s your turn to translate into Hawaiian! One way to help yourself is to think like the Hawaiian. For example, when I say “a large island”, you think quickly “an island large”. Then you can just put the Hawaiian words right in! Let’s give it a try!

 • large (nui); a large island (he mokupuni nui)
 • famous (kaulana); a famous island (he mokupuni kaulana)
 • ancient (kahiko); an ancient island (he mokupuni kahiko)
 • beautiful (nani); a beautiful island (he mokupuni nani)
 • verdant (uluwehiwehi); a verdant island (he mokupuni uluwehiwehi)
 • tranquil (mālie); a tranquil island (he mokupuni mālie)

Please log in to activate the audio player.

Now let’s try with another kikino main noun and add our ʻaʻano descriptive words again. The kikino will be “he hale”, a house. Say it once, “he hale”.

 • large (nui). a large house (he hale nui)
 • famous (kaulana); a famous house (he hale kaulana)
 • ancient (kahiko); an ancient house (he hale kahiko)
 • beautiful (nani); a beautiful house (he hale nani)
 • verdant (uluwehiwehi); a house adorned with plants (he hale uluwehiwehi)
 • tranquil (mālie); a tranquil house (he hale mālie)

Please log in to activate the audio player.

Now it’s your turn again to translate into Hawaiian! Hoʻomākaukau, get ready!

 • large (nui). a large house (he hale nui)
 • famous (kaulana); a famous house (he hale kaulana)
 • ancient (kahiko); an ancient house (he hale kahiko)
 • beautiful (nani); a beautiful house (he hale nani)
 • verdant (uluwehiwehi); a house adorned with plants (he hale uluwehiwehi)
 • tranquil (mālie); a tranquil house (he hale mālie)

Please log in to activate the audio player.

It is possible to add ʻaʻano one after the other to add further description to the kikino noun. Let’s try with “loa”. The kikino will be “he malihini”, a visitor. Say it once, “he malihini”.

 • kaulana = famous; he malihini kaulana = a famous visitor
 • kaulana loa = very famous; he malihini kaulana loa = a very famous visitor
 • nani = beautiful; he malihini nani = a beautiful visitor
 • nani loa = very beautiful; he malihini nani loa = a very beautiful visitor
 • huikau = confused; he malihini huikau = a confused visitor
 • huikau loa = confused; he malihini huikau loa = a very confused visitor
 • mālie = calm; he malihini mālie = a calm visitor
 • mālie loa = very calm; he malihini mālie loa = a very calm visitor

Please log in to activate the audio player.

Right! Now it’s your turn again to translate into Hawaiian! Hoʻomākaukau, get ready!

 • famous (kaulana); a famous visitor (he malihini kaulana)
 • very famous (kaulana loa); a very famous visitor (he malihini kaulana loa)
 • beautiful (nani); a beautiful visitor (he malihini nani)
 • very beautiful (nani loa); a very beautiful visitor (he malihini nani loa)
 • confused (huikau); a confused visitor (he malihini huikau)
 • very confused (huikau loa); a very confused visitor (he malihini huikau loa)
 • calm (mālie); a calm visitor (he malihini mālie)
 • very calm (mālie loa); a very calm visitor (he malihini mālie loa)

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Hawaiʻi Vocabulary

Letʻs review the vocabulary from the story. Repeat after me.

Nā ʻōlelo Pōkole, expressions

 • i kēia manawa = at this time
 • i kekahi manawa = sometimes
 • ma luna o = on top of, or above
 • ma kahi o = approximately, near to, literally: near the place of
 • like ʻole = of all different kinds
 • ma ʻaneʻi = here at this place
 • ma laila = at that place we just mentioned
 • no laila = for that reason just mentioned, therefore
 • a pau = completely

Please log in to activate the audio player.

Nā Kikino, or noun-like words

 • he mokupuni = an island
 • he moku = a land division or sometimes an island
 • he inoa = a name
 • he mauna = a mountain
 • he pua = a flower
 • he home = a home [same as English]
 • he makeima = a macadamia nut or mac nut tree
 • he kope = coffee or coffee tree
 • he mīkana = a papaya or papaya tree (Hawaiʻi island dialect)
 • he huaʻai = a fruit
 • he malihini = a visitor, someone unfamiliar with a place
 • he nahele = a forest
 • ke kai = the sea
 • ka uka = the upland
 • he kahua mokulele = an airport
 • he hale kūʻai = a store
 • he hale ʻaina = a restaurant
 • he kauhale = a group of buildings, a village or small town
 • he ʻōhiʻa = a tall strong tree that is affiliated with Pele and Hawaiʻi island
 • he hale = a house
 • he lehua = a blossom of the ʻōhiʻa tree; usually red; fig. strength

Please log in to activate the audio player.

ʻAʻano, adverbs and adjectives

 • nui = alot, much, large
 • pau = finished (not quite the same as “a pau”)
 • kaulana = well known, famous
 • kahiko = ancient
 • loa = all the way, long, far, very
 • nani = pretty, beautiful
 • huikau = confused
 • maikaʻi = good
 • uluwehiwehi = adorned by natural beauty, verdant growth
 • mālie = calm, tranquil, gently

Please log in to activate the audio player.

Inoa, proper names

 • Hawaiʻi – the name of the island, which gives its name to the state
 • Hawa-ʻi – an often heard alternate to the complete pronunciation
 • Moku o Keawe = a poetic name for Hawaiʻi island
 • Pele = goddess of the volcano who lives presently on Hawaiʻi
 • Halemaʻumaʻu = the crater in Kīlauea where Pele makes her home
 • Kīlauea = the active volcano on the side of Mauna Loa mountain
 • Mauna Loa = the long, 13,677 foot high mountain which dominates the southern end of the island
 • Mauna Kea = The 13,796 foot high mountain on Hawaiʻi known for its dusting with snow at certain times of the year, and its international observatories atop.
 • Poliʻahu = the goddess of Mauna Kea and its snow
 • Pāka = the name of the ranch known in English as “The Parker Ranch”

The following are all districts on Hawaiʻi island. Let’s say each one twice.

 • Hilo, Puna, Kaʻū, Kona Hema, Kona ʻĀkau, Waimea, Kohala, Hāmākua
 • Kona = a name given to the dry, or leeward, sides of each of the islands
 • Koʻolau = a name given to the windward, or rainy, sides of the island

Please log in to activate the audio player.

Nā Hamani a me nā Hehele, action words

 • huakaʻi = to travel, journey
 • noho = to live; to sit; to stay
 • nānā = to look, observe
 • ʻike = to see, to know
 • makemake = to wish for something, to desire, to want
 • holoholo = to travel about
 • ulu = to grow, as a plant grows

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Hawaiʻi Island Story

Aloha kākou. I kēia manawa, e huakaʻi ana kākou i ka Moku o Keawe, ʻo ia hoʻi ʻo ka mokupuni ʻo Hawaiʻi! ʻO ka mokupuni nui loa ia o nā mokupuni Hawaiʻi a pau. ʻO ka home ia o ka wahine ʻo Pele. ʻO Halemaʻumaʻu ka inoa o ka lua pele, ma Kīlauea. Ma luna aʻe o Kīlauea, aia ʻo Mauna Loa e noho mālie ana. He mauna loloa maoli nō ia ke nānā aku.

ʻO Mauna Kea paha ka mauna kaulana loa o Hawaiʻi. ʻO ka home ia o Poliʻahu, ke akua wahine o ka hau, a ʻo ia hoʻi ka mauna kiʻikiʻe loa o ka honua nei, mai lalo o ka moana a hiki i kona wēkiu. Ma kahi o ke kanakolu- kūmākahi kaukani kapuaʻi kona kiʻekiʻe! Ma luna hoʻi o Mauna Kea nā hale kilo hōkū o nā ʻāina like ʻole.

Aia nā kuahiwi o Kohala ma ka ʻākau o Mauna Kea. ʻO ia nā mauna kahiko loa o ka mokupuni. Ma laila i hānau a hānai ʻia ai ʻo Kamehameha, ke aliʻi kīlou moku o Hawaiʻi ma kahi o ka makahiki 18 haneli.

He nui ka hana mahiʻai ma Hawaiʻi. E ʻike ana paha kākou i nā pua nani, nā makeima, nā kope, nā mīkana, a me nā huaʻai like ʻole. E ʻike ana hoʻi i nā kahua pipi, e like me ka mea kaulana ʻo Pāka. Ma kahi o ka 250,000 ʻeka kona nui!

ʻO nā inoa o nā moku o Hawaiʻi, ʻo ia hoʻi ʻo Hilo, Puna, Kaʻū, Kona Hema me Kona ʻākau, Waimea, Kohala, a me Hāmākua. He ʻoi aku ka poʻe e noho ana ma ʻaneʻi i ka hoʻokahi haneli kaukani. Nui nā malihini e makemake ana e holoholo i nā Kona, no ka mea, he pā nui ka lā ma laila. Ma ka ʻaoʻao Koʻolau, ʻo ia hoʻi, ʻo Hāmākua, Hilo, a me Puna, he ʻano nui nō ka ua i kekahi manawa. No laila, he nui nā hōkele ma ka ʻaoʻao Kona.

ʻAʻole kākou e huikau i ka inoa ʻo Hilo. He ʻelua wahi i kapa ʻia ʻo Hilo: ʻo kekahi ka moku, mai kai a hiki i uka loa i waena o Mauna Kea me Mauna Loa. ʻO kekahi “Hilo”, ʻo ia ke kauhale ma kai, nona ke kahua mokulele, nā hale kūʻai, a me nā hale ʻāina maikaʻi!

ʻO ka ʻōhiʻa kekahi kumu lāʻau e ulu ana ma ka nahele o Hawaiʻi nei. He lāʻau ʻoʻoleʻa kona i kūpono no nā pou hale i ka wā kahiko. ʻO ka pua o ia kumu, he “lehua” kona inoa. He pua ʻulaʻula ia. ʻO ka pua lehua ka pua nani e kaulana nei ʻo Hawaiʻi. He uluwehiwehi maoli nō ka nahele i nā pua lehua!

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Greetings

You have already been greeted at the very start of this program with the two words “aloha kākou”, which means “greetings between us all”. It’s always very important in Hawaiian to greet the people you meet, and there are many ways to say a greeting.

The simplest way to say “hello” is “aloha”. Let’s try together. Aloha [2x]. Maikaʻi! Good!

Please log in to activate the audio player.

If you are greeting just one other person, you could say “aloha kāua”, which means “aloha to you and I”. Aloha kāua. Let’s try it. Aloha kāua. [2x].

Please log in to activate the audio player.

And if you are greeting three or more people, you would say “Aloha kākou” as we did earlier. Letʻs try “Aloha kākou” (2x)

Please log in to activate the audio player.

Disc 1 Track 06


Now let’s learn how to ask how a person is doing. If it is one person you are asking, then you would say “pehea ʻoe?”. Say it with me. “Pehea ʻoe?” [2x].

Please log in to activate the audio player.

If there are many people, you would ask “pehea kākou?” – how are we all? Let’s try together a couple of times. Pehea kākou? [2x].

Please log in to activate the audio player.

Now what do you think would be a good response? How about saying “fine”, or “good”? That word is “maikaʻi”. Say it after me: maikaʻi [2x].

Please log in to activate the audio player.

All right. Now we are almost ready to practice a short dialogue. First though, the word for “and” is “a”. So if someone asks us how we are doing, we can say “maikaʻi, a pehea ʻoe?” Use the “a” to join the two separate phrases together.

Here is a short dialogue for you to try. Listen and repeat:

“aloha!”
“aloha!, pehea ʻoe?”
“maikaʻi, a pehea ʻoe?

Did you manage to follow along? Good! Maikaʻi!
Now we have to learn one more word before we go to the next lesson. It is the word “mahalo” which means thank you. Say it after me: mahalo [2x].

With a mahalo added for good measure, let’s try that dialogue once more.

Please log in to activate the audio player.

“aloha:
“aloha! pehea ʻoe?”
“maikaʻi, a pehea ʻoe?

Please log in to activate the audio player.

Did you manage to follow along? Good maikaʻi! Now we have to learn one more word before we go to the next lesson. It is the word “mahalo” which means thank you. Say it after me, “mahalo”! (2x)

Please log in to activate the audio player.

“aloha:
“aloha! pehea ʻoe?”
“maikaʻi, mahalo, a pehea ʻoe?
“maikaʻi mahalo!”

Please log in to activate the audio player.

Great! Now here’s how we say “goodbye”: “a hui hou”. Say it after me: a hui hou [2x]. A hui hou means “until meeting again, or, until we meet again, Repeat after me, “mahalo. a hui hou”.

Please log in to activate the audio player.

OK. Now we will learn how to introduce ourselves. Listen to the following example dialogue:

Please log in to activate the audio player.

Kiele: Aloha kāua. ʻO wai kou inoa?
Kaliko: Aloha. ʻo Kaliko koʻu inoa. A ʻo wai kou inoa?
Kiele: ʻO Kiele koʻu inoa.
Kaliko: Maikaʻi. A hui hou kāua.
Kiele: A hui hou nō kāua.

Please log in to activate the audio player.

Now we’ll all say it together. Try it several times, until you feel comfortable. Don’t worry if you cannot understand every word yet. You will come to understand it more by feeling than by intellectual processes. Ready?

Please log in to activate the audio player.

Kiele: Aloha kāua. ʻO wai kou inoa? (Hello, what is your name?)
Kaliko: Aloha. ʻO Kaliko koʻu inoa. (Hi. My name is Kaliko) A ʻo wai kou inoa? (And what is your name?)
Kiele: ʻO Kiele koʻu inoa. (My name is Kiele)
Kaliko: Maikaʻi. A hui hou kāua. (Good. Until we meet again)
Kiele: A hui hou nō kāua. (Until we meet again indeed).

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

“Hakalama”

Following is a modified “hakalama” Hawaiian pronunciation excercise, which is based on the consonant set H, K, L, M, N, P, W, and ʻokina that you learned at the start of this disc. Mastery of this excercise will help you immensely in being able to read, write, hear, and pronounce the Hawaiian language. That said, when you have some time, write the sounds down in table-form while listening to this disc. You should listen to this enough during your studies of these discs that you can say them and write them down from memory.

You will hear each set of eight word sounds first, and then you will be given time to repeat the eight sounds. For example, when I say, “Ha ka la ma na pa wa ʻa”, you follow it by saying “ha ka la ma na pa wa ʻa” Most of the sounds in these hakalama tables are actually complete words, but some are just nonsensical soundings used for completeness in the exercises.

One last word of advice: these tables can seem long and complex. You should probably not expect to master them immediately, but rather, over an extended period of time as you study Hawaiian. Come back to these lessons periodically as you go through the rest of the course.
Ready? Hoʻomākaukau!

ha ka la ma na pa wa ʻā
he ke le me ne pe we ʻē
hi ki li mi ni pi wi ʻī
ho ko lo mo no po wo ʻō
hu ku lu mu nu pu wu ʻū

hā kā lā mā nā pā wā ʻā
haʻa kaʻa laʻa maʻa naʻa paʻa waʻa ʻaʻa
hae kae lae mae nae pae wae ʻae
haʻe kaʻe laʻe maʻe naʻe paʻe waʻe aʻe
hai kai lai mai nai pai wai ʻai
haʻi kaʻi laʻi maʻi naʻi paʻi waʻi aʻi
hao kao lao mao nao pao wao ʻao
haʻo kaʻo laʻo maʻo naʻo paʻo waʻo aʻo
hau kau lau mau nau pau wau ʻau
haʻu kaʻu laʻu maʻu naʻu paʻu wau aʻu

hea kea lea mea nea pea wea ʻea
heʻa keʻa leʻa meʻa neʻa peʻa weʻa eʻa
hē kē lē mē nē pē wē ʻē
heʻe keʻe leʻe meʻe neʻe peʻe weʻe ʻeʻe
hei kei lei mei nei pei wei ʻei
heʻi keʻi leʻi meʻi neʻi peʻi weʻi eʻi
heo keo leo meo neo peo weo ʻeo
heʻo keʻo leʻo meʻo neʻo peʻo weʻo eʻo
heu keu leu meu neu peu weu ʻeu
heʻu keʻu leʻu meʻu neʻu peʻu weʻu eʻu

hia kia lia mia nia pia wia ʻia
hiʻa kiʻa liʻa miʻa niʻa piʻa wiʻa iʻa
hie kie lie mie nie pie wie ʻie
hiʻe kiʻe miʻe niʻe piʻe wiʻe ʻiʻe
hī kī lī mī nī pī wī ʻī
hiʻi kiʻi liʻi miʻi niʻi piʻi wiʻi ʻiʻi
hio kio lio mio nio pio wio ʻio
hiʻo kiʻo liʻo miʻo niʻo piʻo wiʻo iʻo
hiu kiu liu miu niu piu wiu ʻiu
hiʻu kiʻu liʻu miʻu niʻu piʻu wiʻu iʻu

hoa koa loa moa noa poa woa ʻoa
hoʻa koʻa loʻa moʻa noʻa poʻa woʻa oʻa
hoe koe loe moe noe poe woe ʻoe
hoʻe koʻe loʻe moʻe noʻe poʻe woʻe oʻe
hoi koi loi moi noi poi woi ʻoi
hoʻi koʻi loʻi moʻi noʻi poʻi woʻi oʻi
hō kō lō mō nō pō wō ʻō
hoʻo koʻo loʻo moʻo noʻo poʻo woʻo ʻoʻo
hou kou lou mou nou pou wou ʻou
hoʻu koʻu loʻu moʻu noʻu poʻu woʻu oʻu

hua kua lua mua nua pua wua ʻua
huʻa kuʻa luʻa muʻa nuʻa puʻa wuʻa uʻa
hue kue lue mue nue pue wue ʻue
huʻe kuʻe luʻe muʻe nuʻe puʻe wuʻe uʻe
hui kui lui mui nui pui wui ʻui
huʻi kuʻi luʻi muʻi nuʻi puʻi wuʻi uʻi
huo kuo luo muo nuo puo wuo ʻuo
huʻo kuʻo luʻo muʻo nuʻo puʻo wuʻo uʻo
hū kū lū mū nū pū wū ʻū
huʻu kuʻu luʻu muʻu nuʻu puʻu wuʻu ʻuʻu

Note: There is no audio for this section. Please see the Hakalama Extended Set for audio files.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Basic Articles

Congratulations! Now that you have learned the essentials of Hawaiian pronunciation, let’s turn our attention to some basic words that you’ll need as you progress through this language series by Topics Entertainment.

First are the words “he” and “he mau”. In English, these are equivalent to saying “a” or “an”, and “some”. “He” means “a” or “an”; and “he mau” means “some”.

Let’s say “a car” and “some cars”. The word for car is “kaʻa”. It almost sounds like English, doesn’t it? To say “a car” I say “He kaʻa”. And so say “some cars”, I say “He mau kaʻa”. Let’s try together. Repeat after me:

Please log in to activate the audio player.

He kaʻa – a car
He mau kaʻa – some cars

Please log in to activate the audio player.

Did you notice that the word “kaʻa” didn’t change, no matter whether it was singular “he” or plural “he mau”? We would have to change it in English, saying “a car” for one, but “some cars” for many. In Hawaiian, the words “he” and “he mau” tell us if the kaʻa is one or many, singular or plural.

Let’s do that last excercise once more for good measure:

Please log in to activate the audio player.

He kaʻa – a car
He mau kaʻa – some cars

Please log in to activate the audio player.

Great! Now let’s learn the word for “book”. It is “puke”, from the English. Puke. Say it after me: Puke. So now how would we say “a book”? – He puke. Right!

Repeat after me:

Please log in to activate the audio player.

He puke – a book
He mau puke – some books

Please log in to activate the audio player.

Do you think you can say “a telephone”? The word for telephone is “kelepona”. Say it after me: kelepona.

Please log in to activate the audio player.

He kelepona – a telephone
He mau kelepona – some telephones

Please log in to activate the audio player.

And now the word for “elephant”. “ʻElepani” – similar to the English. This should help you remember it better. Say it after me: ʻElepani. The word “ʻelepani” starts with an ʻokina, or glottal-stop, before the “e”, so to be sure to listen for it in the two examples, and pronounce it correctly.

Please log in to activate the audio player.

He ʻelepani – an elephant
He mau ʻelepani – some elephants

Please log in to activate the audio player.

So far, we have learned the words kaʻa, puke, kelepona, and ʻelepani. Now it’s your turn to help me to speak Hawaiian! Tell me how to say the following English phrases in Hawaiian. You’ll hear the correct answer after a short delay. Hoʻomākaukau – get ready!

Please log in to activate the audio player.

A telephone – he kelepona
Some telephones – he mau kelepona
A book – he puke
Some books – he mau puke
A car – he kaʻa
Some cars – he mau kaʻa
An elephant – he ʻelepani
Some elephants – he mau ʻelepani

Please log in to activate the audio player.

How did you do? If you had a hard time, try going through the lesson once again. It won’t be long before you understand. If you are ready to move on, we are going to learn how to say “the car” and “the cars”, using the definite articles “ka”, “ke”, and “nā”.

Please log in to activate the audio player.

When we want to talk about a particular car, or a group of cars, we use the articles “ka” or “ke” for “the” singular, and “nā” for “the” plural.

“Ka” and “ke” both mean “the”. In very ancient times, the only article was “ke” (te). But over time, as languages change, new things are introduced. So for whatever reason, there are now two articles for the singular definite article “the” in Hawaiian.

Here is a good general rule to help you remember when to use “ka” and “ke”. “Ke” comes only before words starting with K, ʻĒ, Ā, or ʻŌ. This spells “ke ao” meaning “the cloud”. Any other letter starting a word (including the glottal stop!), and you use “ka”.

Let’s try some examples:

Please log in to activate the audio player.


ke kaʻa – the car – “kaʻa” starts with a “k”, so you say “ke kaʻa”. Say it again- ke kaʻa
ka puke – the book – ka puke – “puke” does not start with “k-e-a or o” so we use “ka”. Say it again ka puke.
ke kelepona – the telephone – ke kelepona “kelepona” starts with a “k”. So we say “ke kelepona” lets say it again “ke kelepona”
ka ʻelepani – the elephant – “ka ʻelepani” what does “ʻelepani” start with? Yes, it starts with an ʻokina before the “e”,
so you have to use “ka” to say “the”, because only words starting with “k, a, e, and o” use “ke”. Lets say it again, “ka ʻelepani”

Please log in to activate the audio player.

For our audio lessons, it will probably be best for you just to remember which word to use by saying the combinations of words that you hear enough times to yourself that it would sound strange to use the incorrect article. That’s the way that we all learned our native language in the first place, and it is for that reason that if I say “Do you see those car over there?” that you think “those car” sounds very strange. After listening to the complete program for some time, you will start to get a feeling for what sounds “right” and “not so right.”

Please log in to activate the audio player.

Now for the way to say “the” plural. “Nā” is the word to use. Letʻs try it “Nā”. So to say “the cars”, we say “Nā kaʻa”. Let’s try some examples. Repeat after me:

Please log in to activate the audio player.

nā kaʻa – the cars
nā puke – the books
nā kelepona – the telephones
nā ʻelepani – the elephants

Please log in to activate the audio player.

Now we have come to the end of this section of the program. You have covered a lot of material, and you are encouraged to review it as many times as you can, until you have practially memorised every word.

Please log in to activate the audio player.

So far, you have learned how to pronounce the Hawaiian vocabulary ʻĀ, ʻĒ, ʻĪ, ʻŌ, ʻŪ, H, K, L, M, N, P, W, and ʻokina. You learned about the ʻokina and about lengthened vowels. You also learned how to say “a car”, “some books”, “the telephone” and “the elephants”.

In the next section, we are going to travel to the island of Hawaiʻi and continue our lessons there. E hele kākou. Let’s go!

Please log in to activate the audio player.

Ua hoʻomaka maikaʻi loa kākou. No laila, i kēia manawa, e hoʻomaka kā˚ou i ka huakaʻi mokupuni a ma kaʻikaʻi ma Hawaiʻi, Maui, Oʻahu, Kauaʻi, Lānaʻi , a me Molokaʻi. Hoʻomākaukau!

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.

Pronunciation of the Hawaiian Alphabet

In this section, we will be listening to the sounds that make up the Hawaiian alphabet of thirteen letters. If you can become familiar enough through repetition that your pronunciation is as you hear on this program, then you will be able to easily pronounce all of the words in the Hawaiian language!

In the Hawaiian alphabet, the vowels come first, and then the consonants follow. In English, we would say that the alphabet consists of the vowels A, E, I, O, and U; and the consonants H, K, L, M, N, P, W, and the glottal stop, or ʻokina, which is a break in the voice. When we get to the ʻokina, we just say its name. Are you ready to listen to the sounds in the alphabet? Mākaukau?

Please log in to activate the audio player.

In Hawaiian, the alphabet sounds like this:

ʻĀ, ʻĒ, ʻĪ, ʻŌ, ʻŪ, H, K, L, M, N, P, W, ʻokina

Please log in to activate the audio player.

Now let’s say the alphabet together. Be sure to keep the sounds “pure”, without gliding one letter into another or mixing vowels together to make a single letter. Your mouth should be in one shape only for each letter and not change that shape until you stop making the sound. Hoʻomākaukau (get ready)! Repeat after me.

Please log in to activate the audio player.

ʻĀ, ʻĒ, ʻĪ, ʻŌ, ʻŪ, H, K, L, M, N, P, W, ʻokina

Please log in to activate the audio player.

Repeat after me.

ʻĀ, ʻĒ, ʻĪ, ʻŌ, ʻŪ, H, K, L, M, N, P, W, ʻokina

Please log in to activate the audio player.

The last consonant is the only one that may be new to you. It is the ʻokina, or glottal-stop. It is written like a single open-quotation mark, not as an apostrophe. It is the same sound we would make in English when we say “uh-oh”. In English, we would think that “uhoh” sounds strange, because it is missing its ʻokina in the middle.

This is the same for the countless number of words in Hawaiian which use the ʻokina; if they were pronounced without ʻokina, they would mean something completely different! For example, in the two island names often mispronounced as “Molokai” and “Lanai”, there should be ʻokina. They should be pronounced “Molokaʻi” and “Lānaʻi”. Say then after me, “Molokaʻi”, “Lānaʻi”. Say them to yourself the wrong way and then the right way a few times, and try to isolate how the ʻokina is formed in your mouth. This will help you to recreate it later on in more difficult words. Molokai – Molokaʻi. Lanai – Lānaʻi.

Please log in to activate the audio player.

As we now know, words will have a totally different meaning if the ʻokina is either mistakenly added or removed. In our example of Lānaʻi, if the ʻokina is removed and you say “lānai”, you’ll be talking about a porch or a veranda or deck! Lānai = a deck. Lānaʻi = the island. Say them after me: Lānai, Lānaʻi.

In a final note about the ʻokina, it can only come before a vowel, either ʻĀ, ʻĒ, ʻĪ, ʻŌ, or ʻŪ,. Therefore, it will never come at the end of a word, but it can and often does come at the start of one.

Please log in to activate the audio player.

Letʻs practice a few words. While doing so, recognize that all Hawaiian words follow two basic rules. Each consonat is always separated by a vowel and every word ends in a vowel. There are never two consonants join together. Ready to try? Hoʻomākaukau?

Please log in to activate the audio player.

ʻĀ – anuanu
ʻĒ – ehuehu
ʻĪ – iwiiwi
ʻŌ – omoomo
ʻŪ – uluulu
H – holoholo
K – kilakila
L – likelike
M – manamana
N – nahenahe
P – poupou
W – waiwai
ʻokina – ʻaʻaliʻi

Please log in to activate the audio player.

In the next series of exercises, we will practise sounds in the same way that native speakers have learned them for many generations. If you would like to visualise what we are doing, then write the sounds down and practice them by yourself, using this program as a guide.

In this first excercise, we’ll say the single vowels in order 5 times over. Hoʻomākaukau!

Please log in to activate the audio player.

ʻĀ, ʻĒ, ʻĪ, ʻŌ, ʻŪ
ʻĀ, ʻĒ, ʻĪ, ʻŌ, ʻŪ
ʻĀ, ʻĒ, ʻĪ, ʻŌ, ʻŪ

Please log in to activate the audio player.

The second exercise will help us get some vowel combinations in order. Be sure to pronounce each vowel distinctly and completely, with no ʻokina glottal-stops in between. We’ll save that for the next excercise! Each combination repeats five times. Hoʻomākaukau!

Please log in to activate the audio player.

ae – ae – ae – ae – ae
ei – ei – ei – ei – ei
io – io – io – io – io
ou – ou – ou – ou – ou
uo – uo- uo – uo- uo-a

Please log in to activate the audio player.

In this third excecise, we shall practice the same set of sounds as in the second excercise, but this time we will put an ʻokina inside each vowel pair. Be sure to note that there are no ʻokina at the start of each vowel pair, so let those sounds run into each other as you did in the last excercise. Hoʻomākaukau!

Please log in to activate the audio player.

aʻe – aʻe – aʻe – aʻe – aʻe
eʻi – eʻi – eʻi – eʻi – eʻi
iʻo – iʻo – iʻo – iʻo – iʻo
oʻu – oʻu – oʻu – oʻu – oʻu
uʻo – uʻo- uʻo – uʻo- uʻo-a

Please log in to activate the audio player.

Now in the fourth excercise, let’s try the same set of vowels again, but this time add ʻokina both before and inside each vowel pair. Hoʻomākaukau!

Please log in to activate the audio player.

ʻaʻe – ʻaʻe – ʻaʻe – ʻaʻe – ʻaʻe
ʻeʻi – ʻeʻi – ʻeʻi – ʻeʻi – ʻeʻi
ʻiʻo – ʻiʻo – ʻiʻo – ʻiʻo – ʻiʻo
ʻoʻu – ʻoʻu – ʻoʻu – ʻoʻu – ʻoʻu
ʻuʻo – ʻuʻo- ʻuʻo – ʻuʻo- ʻuʻo-a

Please log in to activate the audio player.

Whenever you find two vowels next to each other in a word, they will often have an ʻokina between them. Let’s try pronouncing a set of these and some words in which they are used. I will tell what the word means also.

Please log in to activate the audio player.

aʻa – puaʻa – pig
ʻaʻa – Maʻaʻa – the name of a wind
eʻe – neʻe – to move
ʻeʻe – ʻeʻena – shy like a wild animal
iʻi – aliʻi – a chief
ʻiʻi – huluʻiʻi – a type of seaweed
oʻo – maloʻo – dry
ʻoʻo – oʻoʻo – parsimonious, careful with one’s property
uʻu – mauʻu – grass
ʻuʻu – ʻuʻupekupeku- to sway, as a ship’s mast

Please log in to activate the audio player.

Sometimes, vowels are stretched to be almost twice as long as their unlengthened counterparts. For example “papa” means a flat surface, whereas “pāpā” means to forbid. So, a lengthened vowel could be thought of as another letter completely from the unlengthened one, giving the word a completely different meaning. When long vowels are written, a macron is added on top of the vowel; it looks like a short line right above the letter itself. Let’s explore a few of these lengthened vowels in this next excercise. Hoʻomākaukau!

Please log in to activate the audio player.

koa – a type of tree
kōā – a gap
paʻu – to work very hard on something
paʻū – moist
pāʻū – a hula skirt
hua – fruit
huā – jealousy
Nana – the name of a month
nāna – belonging to him or her
nanā – to provoke
nānā – to look

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.