Kauaʻi Story

Aloha kākou. Ua hiki mai kākou i Kauaʻi, ka hā o nā moku ma ka huakaʻi a kākou. He mokupuni kahiko loa kēia, a he nani maoli no nā kuahiwi a me nā awāwa, nā nahele a me nā kapakai, a me nā kānaka e noho ana ma laila.

I ka wā kahiko loa hoʻi, e noho ana kekahi aliʻi kāne, ʻo Lohiʻau, ma Kauaʻi. ʻŌlelo nā kānaka, he aliʻi uʻi ʻo ia. A inā hoʻomaopopo ʻoukou no Pele ma ka mokupuni ʻo Hawaiʻi, he wahine kupaianaha ʻo ia, a he pāhaʻohaʻo nō hoʻi. I kekahi pō, e hiamoe ana ʻo Pele ma Laupāhoehoe, a lohe ʻo ia i ke kani o ka pahu ma kona moemoeā. ʻAʻole ʻo ia ʻike no hea mai ke kani. Ma loko o kona moeʻuhane, huli ʻo ia i ke kani. No hea mai? Holo ʻo Pele i Maui, i Molokaʻi, i Oʻahu. ʻAʻole ʻike i ke kumu o ke kani. A hiki i Hāʻena ma Kauaʻi, ʻike ʻo Pele iā Lohiʻau, ke aliʻi uʻi. Ma laila ke kumu o ke kani! Ua ʻike ʻo Pele a me Lohiʻau, kekahi i kekahi, a ua makemake nui. Ua moe pū ihola, a laila, kono ʻo Pele iā Lohiʻau e hui pū ma Hawaiʻi ma hope. Ua haʻalele ʻo Pele iā Lohiʻau, a ua make ihola ʻo Lohiʻau i ke aloha nui iā Pele.

Ua ala hou mai ʻo Pele ma Hawaiʻi. ʻOiai ua kono ʻo ia iā Lohiʻau e holo mai i Hawaiʻi, ʻōlelo ʻo Pele iā Hiʻiaka, kekahi kaikaina o Pele, “E huakaʻi ana ʻoe e kiʻi iā Lohiʻau naʻu.”

ʻōlelo ʻo Hiʻiaka iā Pele, “E huakaʻi au inā mālama ʻoe i ka nahele lehua nani a me koʻu hoaaloha maikaʻi loa ʻo Hopoe.”

Ua ʻae ʻo Pele, e mālama ʻo ia i ka nahele a me Hopoe nō hoʻi. No laila, haʻalele ʻo Hiʻiaka, a huikaʻi akula i Kauaʻi.

Ma ka huakaʻi, he nui loa nā moʻo, nā ʻuhane, a me nā pilikia. E lohi loa ana ʻo Hiʻiaka i ke kiʻi iā Lohiʻau a me ka hoʻi i Hawaiʻi. ʻIke ʻo Hiʻiaka iā Lohiʻau, ua make. Hana ʻo Hiʻiaka a ola mai ʻo Lohiʻau, a hoʻomaka lāua e hoʻi i Hawaiʻi, i Kïlauea hoʻi.

E kuhi ana naʻe ʻo Pele, ua makemake ʻo Hiʻiaka iā Lohiʻau i kāne nāna, a no laila, ua lili loa iā Hiʻiaka. Hoʻoholo ʻo Pele e hoʻā i ka nahele o Panaʻewa. Ua pau ihola ka nahele a me Hopoe kekahi, ka hoaaloha maikaʻi o Hiʻiaka.

Ma hope mai, kaumaha loa ʻo Hiʻiaka, a no laila, kiʻi ʻo ia e honi iā Lohiʻau i mua pono o Pele a me kona ʻohana!

Pehea kou manaʻo no ka pau ʻana o kēia moʻolelo? ʻAkahi nō paha a hoʻomaka!

No laila, e ka mea hoʻolohe, ʻaʻole nō i pau ka moʻolelo no Pele, Hiʻiaka, Hopoe, a me Lohiʻau, akā, ua lohe ʻoe i kekahi māhele pōkole. No laila, i kēia manawa, e hoʻolohe kākou i nā huaʻōlelo hou a e hoʻomaʻamaʻa i nā haʻawina.

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.


Pane mai

Send comments, corrections, or questions about this page to Kumu Kaliko.