Oʻahu Story

Aloha hou mai kakou! Aia kakou ma ka mokupuni o Kākuhihewa, ʻo ia hoʻi ka mokupuni kaulana loa ʻo Oʻahu. ʻElua pae mauna o Oʻahu: ʻo nā Koʻolau a me nā Waiʻanae. ʻO Kaʻala ka mauna kiʻekiʻe loa o Oʻahu, he 4,046 kaupaʻi. ʻO Konahuanui ka mea kiʻekiʻe loa o nā Koʻolau, he 3,150 kapuaʻi. ʻO Kamapuaʻa kekahi kupua kolohe loa i noho ma Oʻahu. He puaʻa a he kanaka ʻo ia, a he nui kona mau kinolau, e like me ke kukui, ka hala, a me ka humuhumunukunukuapuaʻa.

ʻO Kākuhihewa ke aliʻi kaulana o Oʻahu i ka wā kahiko. Aloha nui ʻia ʻo ia e nā makaʻāinana, no ka mea, he aliʻi lokomaikaʻi ʻo ia. Ma kahi o hoʻokahi miliona kānaka e noho ana ma Oʻahu i kēia manawa.

Ua kaulana ʻo Waimea i nā nalu nunui. I kēia kakahiaka, e hele ana ʻelua hoaaloha i ka heʻenalu. ʻO Lani ka wahine a ʻo Kila ke kāne. E hoʻolohe kākou i ka pāpāʻōlelo:

Kila: E Lani
Lani: E ō
Kila: E nānā kāua i nā nalu nui!
Lani: ʻAe, a he kakahiaka mālie kēia! E heʻenalu kāua!
Kila: E heʻe ana au ma luna o nā nalu he kanalima, a ʻo ʻoe, ʻaʻohe!
Lani: ʻAʻole pilikia e kuʻu wahi hoa. E poʻi ana ka nalu mua ma luna ou, no laila, naʻu e hōʻike iā ʻoe i ka hana kūpono.
Kila: Aia nō ā aʻo mai ʻoe i ka hana kūpono, ua pō ka lā!
Lani: E hoʻomaka koke kāua i kēia hola! Mākaukau, kahi, lua, kolu – a ʻo ia!

Lani: Hō, ua kani ka hola 12. Pololi au, e Kila. E ʻai kāua i hea?
Kila: Pehea ka hale ʻaina ʻo Kuaʻāina?
Lani: Maikaʻi.
Kila: E ʻai ana au i nā kanawika he ʻelima, a nāu nō e kūʻai!
Lani: E ʻai ana au i nā kanawika he ʻehiku!
Kila: Lanakila ʻoe.

Please log in to activate the audio player.

Use the buttons below to go the previous item, the help index, or the next item.


Pane mai

Send comments, corrections, or questions about this page to Kumu Kaliko.